Pravidla rezervací a nákupu vstupenek

Rezervace vstupenek:
 
Na běžná filmová představení je nutno rezervovaná místa vyzvednout nejpozději 30 minut před začátkem představení, poté se automaticky uvolní k dalšímu prodeji.
 
U speciálních projekcí a premiér může být platnost rezervace kratší, požádejte o informace obsluhu kina či pečlivě prostudujte potvrzovací email, ve kterém je platnost rezervace poznačena.
 
U živých představení je platnost rezervace dána vždy individuálně, zpravidla však 3 dny od vytvoření rezervace a slouží pouze k vyzvednutí a zaplacení vstupenek. Takto vytvořenou rezervaci lze na jedno jméno vytvořit opakovaně pouze dvakrát. Poté bude rezervace zrušena.
 
Pravidla nákupu vstupenek:
 
Vstupenky a hotovost si zkontrolujte neprodleně po nákupu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY SE NEVRACEJÍ ANI NEVYMĚŇUJÍ.
 
Ve výjimečných případech lze požádat obsluhu pokladny o výměnu vstupenek. Na výměnu vstupenek není žádný nárok a podléhá rozhodnutí obsluhy.
 
V případě filmových projekcí bude případně řešeno výměnou za jiné filmové představení, v případě živého představení výměnou za představení pořádané kinem Metropol (informace o nich sdělí obsluha pokladny). V případě, že si zákazník nevybere jiné představení, je možné vstupenky vrátit s 50 % storno poplatkem. 
 
Sedm dnů před konáním akce není možné vstupenky vrátit.
 
Tato pravidla jsou doplňkem provozního řádu kina.