Partneři kina METROPOL

                              

 

 

 

 

Společensky účelná pracovní místa

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od  9.4.2015 do 28.6.2015 bylo u zaměstnavatele DCI KINO Olomouc s.r.o. IČ: 29391709 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 48.946,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 41.604,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 7.342,- Kč.

Od 1. 5. 2016 jsou u společnosti DCI KINO Olomouc s.r.o. IČ: 29391709 v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa dle smlouvy č. OLA-SF-501/2016 a č. OLA-SF-503/2016.

Od 3. 7. 2023 je u společnosti DCI KINO Olomouc s. r. o. IČ: 29391709 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo dle smlouvy č. OLA-SZ-11/2023

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM jsou zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům je takto umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.