Čerpané podpory a dotace

Čerpané podpory a dotace

Na fungování Metropolu se podílí regionální, státní i evropské instituce, které svými peněžními prostředky v rámci různých dotačních programů podporují zaměstnanost, rozvoj a inovace v kině. Mezi již realizované a aktuálně platné dotované projekty patří:

 

Aktuální projekty:

 1. Projekt s názvem Kino METROPOL - dokrytí provozních nákladů 2024-2026 je realizován za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Víceleté dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu pro rok 2024-2026, smlouva č. OKC-KL/FRM/000100/2024/KRA/1/VD.

 2. Projekt s názvem Modernizace kina METROPOL je realizován za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Digitalizace a modernizace kin, ev. č. projektu  5967-2023.

 3. Projekt s názvem Práce s publikem kina Metropol 2024 je realizován za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity, č. j.  MK - S 5037/2024.

 4. Od 01. 02. 2024 je v rámci projektu SÚPM vyhrazené finančně podpořeno 1 pracovní místo z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, smlouva č. OLA-SZ-22/2023.

 5. Europa Cinemas nabízí  finanční podporu svým členům při splnění daných podmínek, dodržení dramaturgické koncepce apod.

 

Realizované projekty:

 1. Europa Cinemas je síť kin se zaměřením na evropský film. Vznikla v roce 1992 s cílem zajistit finanční podporu kinům, která uvádějí určitý počet evropských zahraničních filmů a nabízejí vzdělávací akce pro mladé diváky. Programem EU Kreativní Evropa MEDIA je síť podporována každoročně od svého vzniku a v jeho členských zemích má v současnosti 1 134 kin v 685 městech a celkem zahrnuje 2 761 promítacích sálů. V České republice se členy sítě od roku 2000 stalo 34 kin ve 22 městech. Kino Metropol je členem od roku 2012.

 2. V roce 2018 byl realizován projekt s názvem Metropol - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OVVI/FRM/001408/2018/PLA/5/RZP.

 3. V roce 2018 byl realizován projekt s názvem Modernizace kinosálu za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie, ev. č. 2555-2018.

 4. V roce 2018 byl realizován projekt s názvem Oslavy 85 let kina Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018.

 5. V roce 2018 byl realizován projekt s názvem KINO METROPOL 2018 a jeho mediální propagace za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kinematografie a média, č. j. MK 18676/2018 OMA.

 6. V roce 2019 byl realizován projekt s názvem Metropol - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OKUL/FRM/001018/2019/NAS/3/RZPN.

 7. V roce 2019 byl realizován projekt s názvem Nové ozvučení v kině Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie, ev. č. 3107-2019.

 8. V roce 2019 byl realizován projekt s názvem Invalidní plošina pro vozíčkáře za přispění finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje z programu Podpora investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019.

 9. V roce 2019 byl realizován projekt s názvem Děti, studenti a senioři v kině Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kinematografie a média, č. j. MK - S 3798/2019.

 10. V roce 2020 byl realizován projekt s názvem Obnova provozu kina Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Propagace českého kinematografického díla, ev. č. 3674-2020.

 11. V roce 2020 byl realizován projekt s názvem Metropol - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OCKS-KULTU/FRM/001129/2020/KRA/3/KULN.

 12. V roce 2020 byl realizován projekt s názvem Kino Metropol a jednotlivá publika za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity v oblasti kinematografie a médií, č. j. MK - S 3975-2020.

 13. V letech 2020 a  2021 byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu ANTIVIRUS, smlouva č. 

 14. V roce 2021 byla poskytnuta finanční podpora ve formě sedačkovného z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu podle Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření nákazy COVID-19, rozhodnutí č. MPO 516021/2021.

 15. V roce 2021 byl realizován projekt s názvem Inovace v kině Metropol Olomouc za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy, ev. č. 4333-2021.

 16. V roce 2021 byl realizován projekt s názvem Metropol - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OCKS-KULTU/FRM/00068/2021/KRA/5/KULN.

 17. V roce 2021 byl realizován projekt s názvem Cílená práce s publiky kina Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity v oblasti kinematografie a médií, č. j. MK - S 5362/2021.

 18. V roce 2022 byl realizován projekt s názvem Metropol - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OCKS-KULTU/FRM/0006741/2022/KRA/4/KULN.

 19. V roce 2022 byl realizován projekt s názvem Cílená práce s publiky kina Metropol 2022 za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity v oblasti kinematografie a médií, č. j. MK - S 6756/2022.

 20. V roce 2023 byl realizován projekt s názvem METROPOL - dokrytí provozních nákladů za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Činnost kulturních organizací, smlouva č. OKC-KL/FRM/000971/2023/KRA/6/KULN.

 21. V roce 2023 byl realizován projekt s názvem METROPOL – oslavy 90 let kina za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu programu Kulturní akce a akce na podporu cestovního ruchu, smlouva č. OKC-KL/FRM/000793/2023/KRA/2/KUAN.

 22. V roce 2023 byl realizován projekt s názvem Označení kina – markýza hlavního vstupu za přispění finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouc z programu Označení provozoven v městské památkové rezervaci Olomouc a jejím ochranním pásmu, smlouva č. OSTR/DOT/3161/2023.

 23. V roce 2023 byl realizován projekt Práce s publiky kina Metropol za přispění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity, č. j.  MK - S 4487-2023.

 24. V roce 2023 byl realizován projekt s názvem Renovace sedaček kina METROPOL – I. ETAPA za přispění finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu kinematografie z programu Digitalizace a modernizace kin, ev. č. projektu  5291-2022.

 25. Od 03. 07. 2023 bylo v rámci projektu SÚPM vyhrazené finančně podpořeno 1 pracovní místo z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, smlouva č. OLA-SZ-11/2023.