Ozvěny QFF Mezipatra

Mezipatra jsou queer filmový festival organizovaný občanskými sdruženími Mezipatra a STUD Brno. Každoročně představíme kolem stovky českých i zahraničních filmů s LGBTQ+ tématy a jejich tvůrce a tvůrkyně. Hlavní část festivalu probíhá v Praze a Brně a formou ozvěn ve vybraných městech v ČR, včetně Olomouce. Olomoucké ozvěny pořádáme ve spolupráci se spolkem OLLOVE, který sdružující LGBT komunitu a jejich přátele v Olomouci 


 

Queer osvobozuje

Co se vlastně skrývá pod pojmem queer? Do skupiny queer se vejdou všichni, komu jsou tradiční genderové kategorie těsné bez ohledu na sexuální orientaci nebo rodovou identitu. Queer osvobozuje od tradičního vnímání sexuálních a genderových identit založených na neměnných kategoriích muž/žena, heterosexuální/homosexuální.

submissions 2017


Mise

A proč to všechno děláme? Prostřednictvím queer programu a jeho reflexe dáváme lidem v České republice prostor pro objevování různorodosti genderových a sexuálních identit. Každoročně náš festival navštíví kolem 12 000 diváků a divaček, kterým se snažíme nejen rozšířit obzory, ale také nabídnout prostor pro setkávání a sebevyjádření. Mezipatra pomáhají porozumět vlastní identitě a významům, které se vážou k pojmu “queer”.


Vstupenky stojí 150 Kč. Držitelé karty AČFK nebo KMD Arter mají slevu 40 Kč.